Грижа за природата и околната среда

Емайлхим АД успешно съчетава производствените си процеси с грижа за природата, като инвестира в нови и иновативни технологии с цел, както нейното опазване така и за подобряване на работната среда. Дружеството разполага с модерно и високотехнологично оборудване, благодарение на което самия производствен процес представлява напълно затворен цикъл, който протича на специални инсталации. Влаганите суровини се дозират прецизно чрез автоматизирани системи, след което се подават към реактори, в които протича самия производствен процес. Инсталациите са оборудвани със системи, които улавят парите по време на производството, кондензират ги и ги връщат обратно в реактора като по този начин се предотвратява попадането им в атмосферата. По време на производство не се образуват вторични и отпадни суровини, което прави целия процеса безотпадъчен, като по този начин възможността за замърсяване на околната среда, почвата и водите е сведен до минимум, за което разполагаме с издадена екологична оценка от Министерството на околната среда и водите на Република България.
Фирмата разполага със собствен водоизточник, който се използва само за питейни и битови нужди.

Продуктов каталог

Каталог и технически спецификации на произвежданите продукти може да изтеглите от линка по долу

Референтни обекти

От линка по долу може да изтеглите каталог с описание на обекти изпълнени с материали на Емайлхим АД

За контакти

2234 с. Петърч, община Костинброд. Тел. 07116/2015;2048. E-mail: office@emailchim.com