Полимербетон - описание:

Композитен конструкционен и химически устойчив материал на база на ненаситени полиестерни, бисфенолни полиестерни и епокси винил естерни смоли в комбинация с различни адитиви, инхибитори, ускорители и смес от кварцови пълнители с различен зърнометричен състав.
Полимербетона не е полимер-цимент и не трябва да се бърка с него. За разлика от полимерните цименти и обикновения бетон, където се използва вода за свързващо вещество, при полимербетона, който предлагаме свързващото вещество е смолна система и втвърдител. Полимербетона има значително по кратко отворено време за работа от обикновените цименти, полимер-цименти и бетони.

Състав на полимербетона:

Смоли – термореактивни, ненаситени полиестерни, полиестерни, епоксидно винилестерни и др.
Втвърдители – органични прекиси.
Кварцови пълнители с фракционен състав от 0,02 до 20 мм.
Други пълнители, пигмени и специални добавки.
Полимер бетонът се приготвя в момент на приложение – изливане в подходящи форми (матрици) с геометрия и конфигурация в зависимост от изискванията. Съотношение смоли-пълнители равно от 8-20/92-80 (в зависимост от вида на смолите, съотношението на фракциите на кварцовите пълнители, размерите и конфигурацията на изделията, експлоатационните изисквания).

Основни характеристики на полимербетона и изделията от него:

- Висока устойчивост в силно действащи агресивни среди.
- Високи якостни показатели в т.ч. абразивоустойчивост.
- Експлоатация в широк диапазон от температури.
- Олекотеност – три пъти по лек от чугунени и метални изделия.
- Изработка на изделия без армировка.
- Възможност за тониране в различни цветове.
- По добри якостни показатели от обикновен бетон.
- Относително тегло - 2** (1 кубик полимербетон = 2000 кг.)

Повече информация може да намерите в раздел Продукти - Полимербетон за агресивни среди.
* Емайлхим не предлага готови изделия от полимербетон
** Зависи от смолната система и пълнителите

Продуктов каталог

Каталог и технически спецификации на произвежданите продукти може да изтеглите от линка по долу

Референтни обекти

От линка по долу може да изтеглите каталог с описание на обекти изпълнени с материали на Емайлхим АД

За контакти

2234 с. Петърч, община Костинброд. Тел. 07116/2015;2048. E-mail: office@emailchim.com